กิจกรรมสัมมนาพัทยา

จัดกิจกรรมสัมมนา ให้กับ ร้านอาหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การประสานงานซึ่งกันและกัน พร้อมการจัดหาที่พักสัมมนาพัทยา ที่ติดชายหาด หรือ เป็นโรงแรมมีห้องประชุม

อ่านเพิ่มเติม