หาดตาแหวน

ที่พักที่เกาะล้าน มีหลากหลาน สไตล์ ครับ ส่วนใหญ่

จะไปพักที่หาดหน้า้บ้าน แล้วจะนั่ง มอเตอร์ไซด์ ไปที่

หาดอื่นๆครับ

ทะเล หาดสวยๆ เกาะล้าน

ทะเลหาดสวยๆบนเกาะล้าน

1. หาดตาแหวน อยู่ทางตอนเหนือของเกาะล้าน เป็นหาดทรายยาวประมาณ 750 เมตร ความงามทางธรรมชาติมาก เพราะมีหาดทรายที่ขาวสะอาดและน้ำทะเลใสเป็นสีคราม ปลายหาดทั้งสองด้านยังมีแนวปะการังในระดับน้ำตื้นที่มีสีสันสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม